Algemene voorwaarden


 
Bij het plaatsen van een bestelling, verklaart u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Door bovendien op eender welke wijze gebruik te maken van de site van Elektro Hermans Mullens BVBA verklaart u eveneens akkoord te gaan met alle hieronder opgesomde voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, vragen wij u de website onmiddellijk te verlaten.

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden, alsook eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op al onze prestaties en sluiten alle andere voorwaarden uit. Elke afwijking dient schriftelijk en van tevoren door ons bevestigd te worden.

Elke clausule die niet in overeenstemming of die in contradictie is met onze algemene voorwaarde, en die van toepassing is op bestelbonnen, lastenboeken of eender welk ander document, kan ons niet ten laste gelegd worden tenzij hierover op voorhand door ons doelbewust een schriftelijk akkoord werd ondertekend.

2. Onderneming

Electro Hermans Mullens bvba, hier handelend onder de naam ElectroHermansMullens.be (verder aangeduid als HermansMullens)

Grote Baan 3/1, 3530 Houthalen-Helchteren (België)

Tel. +32 11 52 39 91

Email: Info@hermansmullens.be

Btw-nummer: BE 0652.791.687

Rekeningnummer: KBC BE79 7350 4290 7633 BIC(SWIFT): KREDBEBB

3. Registratie op Electro Hermans Mullens BVBA

Na registratie op ElectroHermansMullens.be worden persoonlijke gegevens enkel intern gebruikt, en worden in geen enkel geval doorgegeven of doorverkocht aan derde partijen.

Geregistreerde gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen via ‘Mijn account’.

4. Informatie op de website.

Alle informatie op de website van ElectroHermansMullens.be wordt te goeder trouw gegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten in deze informatie.

Niettemin doen wij ons uiterste best om de inhoud van de website correct weer te geven.
Afbeeldingen bij producten worden gegeven ter illustratie, maar kunnen mogelijk afwijken van de reële situatie. We behouden ons het recht voor om andere, evenwaardige producten te leveren dan diegene aangeboden op de website (dit in geval van uitputting van de voorraad, enz.…)

5. Prijzen

Alle prijzen die op de website ElectroHermansMullens.be worden meegedeeld, zijn in Euro en Inclusief btw en eventuele taksen.

De totale prijs van uw bestelling wordt u steeds via email toegezonden in de vorm van een orderbevestiging.

De prijzen op de website van ElectroHermansMullens.be en in de orderbevestiging zijn bindend voor beide partijen, tenzij in geval van gebeurlijke vergissingen in de prijsvermelding, of in geval van onverwachte of niet meegedeelde prijsstijgingen bij onze leveranciers. Wij streven er in ieder geval naar om de prijsvermelding correct te laten verlopen.

6. Bestelling

Elke bezoeker van de website kan een bestelling plaatsen. Voor het plaatsen van een bestelling dient u niet geregistreerd te zijn op de site, maar wordt u bij het bestellen wel gevraagd om een aantal belangrijke gegevens in te vullen (o.a. naam, leveringsadres, mailadres, enz.).

Wanneer u een bestelling heeft geplaatst, wordt er een automatisch emailbericht gezonden naar het opgegeven mailadres. Dit emailbericht geeft u de zekerheid dat wij uw bestelling goed hebben ontvangen.

Vanaf de verzendingsdatum van deze mail, heeft u 14 opeenvolgende dagen de tijd om uw betaling via overschrijving uit te voeren op het rekeningnummer dat vermeld staat in uw orderbevestiging. Indien wij na deze termijn geen betaling hebben ontvangen, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd door ons.

Vanaf het ogenblik dat wij uw betaling binnen de vastgestelde termijn ontvangen, gaat de overeenkomst tussen Elektro Hermans Mullens BVBA en de klant in, en betekent dit dat u akkoord gaat met de inhoud van en de prijszetting in de orderbevestiging. Op dat moment is het annuleren van de bestelling niet meer mogelijk, tenzij mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van te minste 15% van de waarde van de bestelde goederen.
 
HermansMullens kan om redenen van overmacht, eenzijdig de verkoopovereenkomst verbreken. In dit geval wordt tussen de beide partijen getracht naar een minnelijke schikking.

7. Leveringstermijn

Wij streven er naar om onze producten zo snel mogelijk naar onze klanten te versturen. In principe worden courante artikelen binnen de 2 werkdagen verstuurd. De leveringstermijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten, en van andere factoren die deze levering kunnen beïnvloeden en waarop wij geen vat op hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij overmacht.

Het overschrijden van een overeengekomen leveringstermijn is in geen geval een reden voor het verbreken van een verkoopovereenkomst door de klant.

8. Levering

Bij bestellingen onder de 200,- euro exclusief btw wordt er 10 euro verzendkosten in rekening gebracht.
Levering in België zijn kosteloos voor alle bestellingen met een totaalbedrag van meer dan 200,- euro exclusief btw.

Bij bestellingen die afgehaald worden vervallen de verzendkosten.

9. Bedenktijd

Na ontvangst van de goederen, heeft u conform de wettelijke bepalingen, recht op 14 dagen bedenktijd. Binnen deze termijn nemen wij het aangekochte product terug, waarbij de verzendkosten voor uw rekening zijn, of gratis af te leveren in de winkel te Houthalen.

U dient ons schriftelijk (via mail, info@hermansmullens.be of aan door middel van aangetekende brief) op de hoogte te brengen van het feit dat u het artikel wenst terug te geven. Gelieve bij deze communicatie het rekeningnummer te vermelden waarop de aankoopsom dient teruggestort te worden.

Deze regel is enkel van toepassing indien het product ongebruikt, nog weder verkoopbaar is en ongeschonden en in zijn originele verpakking wordt teruggestuurd, samen met eventuele bijhorende documenten en accessoires.

Enkel voorraadartikels kunnen worden teruggenomen. Producten die speciaal werden besteld of die op maat werden gemaakt (o.a. kabel) kunnen niet worden geretourneerd.

Na ontvangst door ons van het teruggestuurde product, wordt door ons gecontroleerd of aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan. In voorkomens geval wordt de aankoopsom exclusief verzendkosten, binnen de 30 dagen teruggestort op uw rekening. Indien dit niet het geval is dienen de goederen door de klant te worden afgehaald. Verzending is mogelijk na betaling door de klant van de reële verzendingskosten.

10. Garantie

De wettelijke garantie bepalingen zijn van toepassingen op de producten en diensten geleverd door HermansMullens.

11. Geschillen

Gebeurlijke klachten dienen ons schriftelijk te worden meegedeeld. Wij nemen iedere klacht of opmerking ter harte en zullen ons uiterste best doen, om u in geval van een klacht of opmerking, tevreden te stellen.

In geval van geschillen tussen beide partijen, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.

Afdrukken